Arslan Soruları Yanıtlıyor: “Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı?”

Arslan, İnternet üzerinden sorulan soruları yanıtlıyor. Haz. Aişe’nin evlilik yaşının konu edildiği sorulara cevapları… Muhatapların adı gizlenmiştir…

 

Sorudan Alıntı 3:

aişeyle ilgili veriler doğru ve sabittir,(6 yaşında nişan, 9 yaşında evlilik yaptığı) Muhammed’in en küçük karısı Aişe’dir. Muhammed 52 yaşında iken, 9 yaşında olan Aişe ile gerdeğe girmiştir, (Aişe, Muhammed ile evlendiğinde 6 yaşında idi (Bkz:Buhari, e’s Sahih, Kitabu Menakıbı’l-Ensar/44; Tecrid, Hadis no:1553; Müslim, e’s-Sahih, Kitabu’n-Nikah/69, Hadis no:1422) ,demek ki 3 yıl beklenilmiş).
Bunun üzerine, islam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor ve “9 yaşındaki bir kız, “müştehat” (şehvete konu olabilecek çagda sayılır) deniyor. Ve de bu nedenle, bir erkeğin 9 yaşındaki bır kızla evlenebileceğini bildiriyor bır fıkıh hükmü olarak.aksini idaa edenler islam tarihi ve hadisler hakkında bilgisi olmayan , buhari ve müslümü ses sanatçısı sananlar 🙂 hadisa geçelim isterseniz,kelimesine dahi dokunmadan aktarrıyorum…
M. Sofuoğlu (Cilt 4, Syf – 318,319)
Sahih-i Müslim ve Tercümesi

Peygamberin yaşadığı toplumda, Arap geleneği(töresi) kızlara yaşı ilk ay halini görmesi ile vermek şeklindeydi. Kızlar genellikle 13 yaşı civarında ergenlik görürler. Eğer 6 yaşında deniliyorsa 19, 9 yaş deniliyorsa 21 yaş anlamak lazımdır… Suat Kardeşim, bu tamamen yorumdan ibaret,kaynağı olmayan bir bilgi, yok var diyosan neden belirtmedin,bak gonca sana (buhari-nikah-*1422 )diye kaynak belirtmiş

 

Yanıt 3:

Bu konuda kaynakları ve delilleri elbette sunacağız.

Ama hayret ettim! Sosyoloji gibi bir bilimin verilerini ‘yorum’ deyip reddetmek nasıl bir aydınlık ve çağdaşlıktır?

Bunu anlayamam! Hz. Aişe’nin evlilik yaşını beş ayrı açıdan ve onlarca farklı kaynakla anlatmaya çalışayım:

Hz. Aişe evlendiğinde yaşının kaç olduğu kesin bilinmediği için değişik bir takım rivayetler mevcuttur. Bu o döneme has bir problem değildir. Bırakın 7. yüzyılı daha 20-30 sene öncesine kadar Anadolu’da da aynı problem vardı. Doğan bebeklerin yaşları önemli bir olay öncesi ya da sonrasıyla tayin edilirdi.

1-Hz. Aişe’nin ablası Esma yüz yaşına kadar yaşamış, hicretin 73. senesinde ölmüştür. Hz. Esma kardeşi Aişe’den on yaş büyüktü ve Esma hicrette 27 yaşındaydı. Hz. Aişe ablasından 10 yaş küçük olduğuna göre hicrette 17 yaşındaydı (el-Mesudi, Murucu’z-Zeheb,II,309; İbni Asakir, Teracimu’n-Nisa, 9,10,28; et-Tebrizi, el-İkmal, III, 610). Türkçe olarak da Süleyman Nedvi ve Mevlana Şibli’nin kaleme aldıkları “Sadr-ı İslam ve Asr-ı Saadet” isimli eserde, ayrıca Diyanet yayınları arasında bulunan “Hatem-ül Enbiya Hz. Muhammed” adlı kitabın Aişe bölümünde bu bilgiye yer verilmektedir. Hz. Aişe’nin Peygamberimizden önce Cübeyr’le nişanlanmış olması, onun yetişkin, evlenme çağına gelmiş bir kız olduğunu göstermektedir.

2-Ayrıca Hz. Aişe peygamberimizden önce Cübeyr’le nişanlanmış, daha sonra nişan dini nedenlerden dolayı karşı tarafın isteğiyle bozulmuştur. Hz. Peygamber, Hz. Aişe’yle nişanlanmış Hicretin II. yılında iki bayram arası olan Şevval ayında da evlenmiştir. Demek ki evlenecek çağda bir kızdı, daha önce bir başkasıyla nişanlanmış, nişanı bozulmuş, sonra da peygamberimizle evlenmiştir.

3- Hz. Aişe şöyle der:“…. Hz. Muhammed (a.s.) Mekke’de iken ve ben de henüz oynayan bir çocuk idim ki “Onların vadeleri, kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli, ne acıdır!”  (El-Kamer sûresi, ayet: 46) mealindeki ayet inmişti. Bakara ile Nisa sûreleri ise ben O’nun yanında iken nazil olmuştu.”… (Sahîh-i Buharı, cild: 6, sayfa: 100, Te’lîfül-Kur’an babı; İstanbul Devlet matbaası) Hz. Aişe, Kur’an’ın Mekkî ayetlerinden Kamer suresi iniyorken, oynayan bir çocuk olduğunu ifade ediyor ve Kamer sûresinden olan âyetin kendisi sokakta oynayacak yaşta iken indiğini söylüyor yani Kamer suresinin nerede indiğini bilecek kadar büyük. Kur’an-ı Kerîm’in 54. sûresi olan Kamer sûresi, Mekke’de, ilk inen surelerdendir. Hz. Aişe’nin bahis mevzu ettiği âyetler, yaklaşık Hz. Muhammed’in peygamberliğin dördüncü senelerinde inmiştir. Hz. Aişe, bu sıralarda oynayan bir kız çocuğu, “ben oynayan bir kız çocuğu idim” dediğine ve o zamanki hal ve olayları ayrıntısıyla hatırladığına göre, mantıken altı-yedi yaşında ya da daha büyük olması ve bi’setten 2–3 yıl önce doğmuş olması gerekir. Hz. Peygamberin, Hicretin ikinci senesinde Hz. Aişe ile evlendiğine göre onun 17–18 yaşında olduğu gün gibi aşikârdır.

4- İfk hadisesinde sorguya çekilen Hz. Aişe’nin cariyesi Berire, Hz. Aişe için “O evinde hamurunu yoğururken uyuyakalan ve hamurunu kuzuya yediren gencecik bir kadındır.” Diyerek tek kusurunun bu olduğunu ve kendisinin masum olduğunu belirtmiş aynı zamanda Hz. Aişe’nin yaşının ne olduğu konusunda “gencecik bir kadındır” diyerek bilgi vermiştir. Hani 9 yaşında evlenmişti?

5. Ayrıca Hatice Görmez (İlahiyat Fakültesi, Ankara,2005) doktora tezi ortaya koymuştur ki; Arap kabileleri kız çocuklarını diri diri gömdükleri için ergenlik çağına değin onlara yaş vermezlerdi. İlk yaşı ergen olduklarında verirlerdi. Dolayısı ile bir bayan 6 yaşında ise ve 12 yaşında ilk regl olayını yaşamış ise 18 yaşında demektir. Bu sosyolojik bulguya göre de Hz. Aişe’nin diğer bilgi kaynaklarından gelen hesaplardaki ile örtüşen sonucu bir başka kanıttır.

ROMANLARDA TEHCİRİN YOLCULUĞU

  • 1.6Bin Görüntülenme Sayısı

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar

  • 1.3Bin Görüntülenme Sayısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkımda
Hakkımda
Merhaba. Bu sayfalarda birlikte olmaktan son derece mutluyum. Hoş geldiniz. Hayat yolundayız. Her birimiz ayrı bir mecradan, farklı bir maceradan geliyoruz...

Site Toplam Ziyaretçi: 1217492

Son Yüklenenler

Paylaşımlarımdan Haberdar Olmak İster misiniz?